واکسن کاندید شده کمپانی مدرنا ۹۴.۱٪ اثر بخشی دارد
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو ایالات متحده واکسن کاندید شده کمپانی مدرنا: ۹۴.۱٪ اثر بخشی دارد. داده ها حکایت از ایمنی مطلوب دارند. نگرانی خاصی که از صدور مجوز استفاده اضطراری جلوگیری کند وجود ندارد. فیوچرز شاخص های سهام در واکنش به این خبر تغییر چندانی نداشتند.بر اساس اسناد منتشر شده از سوی سازمان غذا و دارو ایالات متحده واکسن کاندید شده کمپانی مدرنا:

 ۹۴.۱٪ اثر بخشی دارد.

داده ها حکایت از ایمنی مطلوب دارند.

نگرانی خاصی که از صدور مجوز استفاده اضطراری جلوگیری کند وجود ندارد.فیوچرز شاخص های سهام در واکنش به این خبر تغییر چندانی نداشتند.


نظرات وزیر بهداشت انگلستان هنکوک در ارتباط با وضعیت کووید۱۹
نظرات وزیر بهداشت انگلستان هنکوک در ارتباط با وضعیت کووید۱۹: لندن وارد محدودیت های بالای مربوط به کووید می شود. ویروس در تمامی رده های سنی در حال افزایش است. باید اکنون اقدامات لازم صورت بگیرد. در ارتباط با وضعیت ویروس در نیویورک سیتی نیز شهردار این شهر دی بلازیو می گوید باید برای احتمال تعطیلی کامل آماده شویم.