پالس های مثبت از رهبر اکثریت سنا در ارتباط با محرکها!
پالس های مثبت از رهبر اکثریت سنا در ارتباط با محرکها! رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جو بایدن می گوید او و مک کانل توافق کردند که با یکدیگر نشست داشته باشند. همچنین اشاره شده است که گفتگوی خوبی بین این دو انجام شده. همچنین قرار است سخنگوی مجلس نمایندگان نانسی پلوسی به همراه مک کانل و چاک شومر رهبر اقلیت سنا و رهبر مجلس نمایندگان مک کارتی نشستی را پیرامون محرک ها برگزار کنند.پالس های مثبت از رهبر اکثریت سنا در ارتباط با محرکها!


رئیس جمهور منتخب ایالات متحده جو بایدن می گوید او و مک کانل توافق کردند که با یکدیگر نشست داشته باشند.

همچنین اشاره شده است که گفتگوی خوبی بین این دو انجام شده.


همچنین قرار است سخنگوی مجلس نمایندگان نانسی پلوسی به همراه مک کانل و چاک شومر رهبر اقلیت سنا و رهبر مجلس نمایندگان مک کارتی نشستی را پیرامون محرک ها برگزار کنند.


تبریک رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل به جو بایدن
تبریک رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل به جو بایدن سناتور مک کانل که در حال سخنرانی است گفت: الکترال کالج حرف خود را زده است و ایالات متحده یک رئیس جمهور و یک معاون ریاست جمهوری دارد و می خواهم به او تبریک بگویم.