به گزارش بلومبرگ فرانسه هشدار می دهد که ویروس کرونا بسیار فعال شده است به طوریکه موارد در سراسر اروپا در حال افزایش هستند.

 به گزارش بلومبرگ فرانسه هشدار می دهد که ویروس کرونا بسیار فعال شده است به طوریکه موارد در سراسر اروپا در حال افزایش هستند.


آلمان نیز اخیرا گزارش داده است که موارد ابتلا در این کشور به بالاترین میزان خود از انتهای ماه آوریل رسیده است.

گفته می شود گردهمایی های اجتماعی و بازگشت مسافرین از جمله دلایل افزایش موارد ابتلا بوده است.


با این حال تا زمانیکه اقدامات تعطیلی در سطح ملی اتخاذ نشوند انتظار نمی رود سنتیمنت بازار متاثر از این موضوع تغییر کند.وزیر بهداشت انگلستانHancock در ارتباط با نگرانی ها پیرامون افزایش موارد کووید۱۹ در این کشور می گوید: هرگز اقدامات تعطیلی ملی را از گزینه ها حذف نخواهیم کرد.