وزیر بهداشت انگلستان هنکوک: انتظار داریم که در نیمه نخست سال 2021، تعداد بالایی از واکسن کووید 19 در دسترس باشد.

وزیر بهداشت انگلستان هنکوک:

انتظار داریم که در نیمه نخست سال 2021، تعداد بالایی از واکسن کووید 19 در دسترس باشد.

در مرکز انتظارات نیست اما دور از ذهن هم نیست که تا پایان امسال مقداری از واکسن در بیمارستان ها توزیع شود.

ولی نمی توان زمان مشخصی برای آن تعیین کرد.وزارت امور خارجه چین: شرکت های لاکهید مارتین، شرکت دفاعی بوئینگ و رایتون به دلیل فروش تسلیحات به تایوان تحریم خواهند شد.