نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده با اشاره به نظرات فدرال رزرو مبنی بر لزوم محرک های مالی بیشتر می گوید همچنان اصرار دارد که محرک مورد نظر باید به ارزش ۲.۲ تریلیون دلار باشد.

 نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده با اشاره به نظرات فدرال رزرو مبنی بر لزوم محرک های مالی بیشتر می گوید همچنان اصرار دارد که محرک مورد نظر باید به ارزش ۲.۲ تریلیون دلار باشد.

وی همچنین می گوید:

به تلاش های خود برای کمک های محلی و ایالتی بیشتر ادامه می دهم.رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد: نرخ های بهره برای مدتی در سطوح پایین باقی می مانند.