چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو: چیزی که بیشتر از همه من را متعجب کرده این است که ایالات متحده قادر بوده است تا به ۹۰٪ از اقتصاد پیش از بحران همه گیری بازگردد.

 چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو:

چیزی که بیشتر از همه من را متعجب کرده این است که ایالات متحده قادر بوده است تا به ۹۰٪ از اقتصاد پیش از بحران همه گیری بازگردد.

ضروری است تا سیاست های انبساطی را برای سالها با توجه به تورم پایین حفظ کرد.

برای سالها تورم پایین تر از ۲٪ حرکت خواهد کرد.

با فرض حمایت مالی بیشتر و واکسن انتظار می رود بیکاری تا انتهای سال به ۵.۵٪ نزول کند.

انتظار می رود نرخ بیکاری شاید تا انتهای سال به ۷٪ نزول کند‌.

چشم انداز ما به طور حداقل ۵۰۰ بیلیون دلار و یا شاید ۱ تریلیون دلار حمایت مالی بیشتر را متصور است.از اعضای بانک مرکزی اروپاPanetta: با انحراف قابل توجه نزولی مواجه هستیم و شرایط قدرتمندی وجود دارد که عملکرد واکنش بانک مرکزی اروپا نا متقارن شود.