استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در تستیفای کنگره: بسته بعدی محرکها باید هدفمندتر باشد.
استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در تستیفای کنگره: بسته بعدی محرکها باید هدفمندتر باشد. ترامپ تمایل به حمایت از هزینه های اضافی برنامهPPP(برنامه حفاظت از چک) دارد. ترامپ ممکن است امروز تمدید برنامهPPP را امضا کند. جیروم پاول رئیس فدرال رزرو: بیشتر اعضایFOMC در پیش بینی های خود اقدامات مالی بیشتری را متصور هستند. به نظر می رسد حمایت های مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود. اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که مقاوم است. سیستم بانکی تاکنون در طول بحران به خوبی کمک حال بوده است. ما برخی از مقررات بانکی را به طور موقت تسهیل کردیم و تمایل به انجام اقدامات بیشتر نیز داریم. تقاضای بسیار اندکی برای وام های پایین تر از یک میلیون دلار در برنامهMain Street وجود دارد.
استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در تستیفای کنگره:
بسته بعدی محرکها باید هدفمندتر باشد.
ترامپ تمایل به حمایت از هزینه های اضافی برنامهPPP(برنامه حفاظت از چک) دارد.
ترامپ ممکن است امروز تمدید برنامهPPP را امضا کند.

جیروم پاول رئیس فدرال رزرو:
بیشتر اعضایFOMC در پیش بینی های خود اقدامات مالی بیشتری را متصور هستند.
به نظر می رسد حمایت های مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود.
اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که مقاوم است.
سیستم بانکی تاکنون در طول بحران به خوبی کمک حال بوده است.
ما برخی از مقررات بانکی را به طور موقت تسهیل کردیم و تمایل به انجام اقدامات بیشتر نیز داریم.
تقاضای بسیار اندکی برای وام های پایین تر از یک میلیون دلار در برنامهMain Street وجود دارد.


چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو: چیزی که بیشتر از همه من را متعجب کرده این است که ایالات متحده قادر بوده است تا به ۹۰٪ از اقتصاد پیش از بحران همه گیری بازگردد.