رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در ارتباط با فراهم ساختن تسهیلات جدید برای کسب و کارهای کوچک می گوید برای فدرال رزرو رسیدن به شرکت های کوچک بسیار دشوار می باشد.

 رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در ارتباط با فراهم ساختن تسهیلات جدید برای کسب و کارهای کوچک می گوید برای فدرال رزرو رسیدن به شرکت های کوچک بسیار دشوار می باشد.

پاول همچنین در اوایل سخنرانی خود در تستیفای کنگره دقایقی پیش گفت فدرال رزرو اساسا تمام چیز هایی که به ذهنش می رسیده را انجام داده است.شاخص بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۳.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۱ بوده است.