رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده می گوید تا ماه آوریل، می و یا حتی جولای ممکن است واکسیناسیون تمامی آمریکایی ها طول بکشد.

 رئیس مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده می گوید تا ماه آوریل، می و یا حتی جولای ممکن است واکسیناسیون تمامی آمریکایی ها طول بکشد.


مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده آنتونی فائوچی نیز می گوید ۵۰ میلیون دوز واکسن در ماه نوامبر در دسترس خواهد بود و بیش از ۱۰۰ میلیون دوز در ماه دسامبر.رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در ارتباط با فراهم ساختن تسهیلات جدید برای کسب و کارهای کوچک می گوید برای فدرال رزرو رسیدن به شرکت های کوچک بسیار دشوار می باشد.