ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان در پارلمان: دلایلی وجود دارند که باید به طور محتاطانه خوشبین بود.

 ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان در پارلمان:

دلایلی وجود دارند که باید به طور محتاطانه خوشبین بود.

اقدامات جدید باید متفاوت از گذشته باشند.

هدف اصلی  ما حمایت از مشاغل می باشد.

با بازگشایی اقتصاد از منظر فاندامنتالی اشتباه است که طرح مرخصی بیکاری را حفظ کنیم.

نمی توانم تمامی کسب و کارها و مشاغل را حفظ کنم.

طرح جدیدی برای حمایت از شغل ها داریم.

این برنامه برای حدود ۶ ماه ادامه پیدا خواهد کرد.

دولت دستمزدها را جهت پوشش دو سوم حقوق از دست رفته افزایش می دهد.رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن: وضعیت نسبت به چیزی که سه ماه پیش انتظار می رفت کمی بهتر است اما ریکاوری اقتصادی همچنان شکننده می باشد.