رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس(عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو): تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود.

 رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس(عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو):

تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود.

پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در انتهای سال ۷.۵٪ باشد.

فدرال رزرو دالاس در تخمین های خود واکسن را لزوما در نظر نمی گیرد.

مفروضات فدرال رزرو دالاس شامل برخی حمایت های مالی می شود.نظرات عضو بانک مرکزی اروپاLane: انتظار داریم بررسی استراتژی بانک مرکزی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به پایان برسانیم.