به گزارش فلوریدا پولیتیکس فاز سوم سبک سازی اقدامات تعطیلی در فلوریدا آغاز می شود و تمامی کسب و کارها در فلوریدا باز خواهند شد

 به گزارش فلوریدا پولیتیکس فاز سوم سبک سازی اقدامات تعطیلی در فلوریدا آغاز می شود و تمامی کسب و کارها در فلوریدا باز خواهند شد.

امروز فرماندار این ایالت دی سانتیس خبر از ورود فوری این ایالت به فاز سوم داد.

رئیس فدرال رزرو کانزاسGeorge می گوید فشار های تجاری و خانوارها می تواند به بانکها آسیب بزند.