وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک می گوید همچنان ریسک هایی در ارتباط با موج دوم کووید۱۹ وجود دارند.

 وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک می گوید همچنان ریسک هایی در ارتباط با موج دوم کووید۱۹ وجود دارند.

وی همچنین اشاره می کند:

 که بازار جهانی نفت به  ثبات رسیده است و تعادل بازگشته است.

اما باید این تعادل را حفظ کرد.همیشه در کنار شما هستیم