وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده حاصل شده است.

 وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده حاصل شده است.

با گذر زمان تجارت ما از اتحادیه اروپا دور خواهد شد.به گزارش بیلد آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در ارتباط با شیوع کووید۱۹ می گوید: لازم است تا سریعا جهت مهار شیوع اقدام کنیم.