وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.

 وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.

وی همچنین اشاره داشته است که:

اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد.

توافقنامه ۹ ماه پیش امضا شده است و قابل تغییر نیست.رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر(عضو رای دهنده به نرخ های بهره): ما همچنان در گودالی عمیق هستیم و اقتصاد به ویروس بستگی دارد.