نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده: گفتگوها با استیومنوچن بر سر محرک ها مثبت بود.

 نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده:

گفتگوها با استیومنوچن بر سر محرک ها مثبت بود.

خوشبین هستم که این هفته با دولت ترامپ بر سر لایحه کمکی کووید۱۹ به توافق برسیم.وزارت دفاع آذربایجان سرنگون شدن فروندSU-25 ارمنستانی توسط جنگندهF16 ترکیه را رد کرد.