عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیل کاشکاری می گوید: برای بازگشت اقتصاد به شرایط معمول به واکسن نیاز است.

 عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیل کاشکاری می گوید:

برای بازگشت اقتصاد به شرایط معمول به واکسن نیاز است.

 هر چقدر ویروس طولانی تر شود ریسک های متوجه بانکها بزرگتر می شود.

او همچنین می گوید ممکن است چندین سال زمان ببرد تا ایالات متحده به اشتغال کامل برسد.

تنها انتظار یک احیای اقتصادی پر زحمتی را دارم.

شیوع ویروس بسیار نگران کننده می باشد و برای داشتن اقتصادی بهتر باید آن را کنترل کرد.استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده درCNBC: انتظار می رود امروز بعداز ظهر با نانسی پلوسی گفتگو کنیم.