سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده تاکید می کند که دو حزب در مذاکرات از یکدیگر فاصله دارند.

سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده تاکید می کند که دو حزب در مذاکرات از یکدیگر فاصله دارند. 

پولیتیکو می گوید هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

این درحالیست که منوچن می گوید پیشرفت زیادی انجام شده است اما هنوز توافقی بدست نیامده است.

نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان نیز از ادامه مذاکرات می گوید.رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مارک مدوز در ارتباط با مذاکرات محرک ها می گوید حرکات قابل توجهی را دیده است و خوشبین به توافق است.