به گفته ی برخی منابع،انگلستان و اتحادیه اروپا در حل اختلافات در زمینه ی کمک های دولتی در مذاکرات تجاری ناموفق بوده اند.

 به گفته ی برخی منابع،انگلستان و اتحادیه اروپا در حل اختلافات در زمینه ی کمک های دولتی در مذاکرات تجاری ناموفق بوده اند.

در ادامه گفته شده است که رضایت نهایی اتحادیه اروپا منوط به انصراف انگلستان از لایحه بازار داخلی است.

به گزارش فاینانشیال تایمز کمپانی مُدرنا می گوید واکسن این کمپانی تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آماده نمی شود.