کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید می گوید برنامه پیشنهادی دموکراتها در ارتباط با لایحه کمکی جدی نیست.

 کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید می گوید برنامه پیشنهادی دموکراتها در ارتباط با لایحه کمکی جدی نیست.

کاخ سفید تمایل دارد تا به دنبال لایحه ای شفاف جهت کمک به کارگران ایرلاین ها باشد.

کاخ سفید پیشنهاد خود را برای محرکها به ۱.۶ تریلیون دلار افزایش داده است.

در اظهار نظری جدید نانسی پلوسی می گوید: امروز مجدد با استیو منوچن صحبت خواهم کرد.

فکر می کنم دموکداتها و کاخ سفید به مقدار مورد نیاز برای لایحه نزدیک هستند اما باید نوع گفتار در مذاکره را دید.

همچنین پولیتیکو می گوید قرار است در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران نانسی پلوسی و استیومنوچن تلفنی گفتگو کنند.


پوشش خبری جلسه بررسی بسته حمایت مالی در مجلس نمایندگان ایالات متحده