دونالد ترامپ در توئیت خود دقایقی پیش تائید کرد که نتیجه تست کووید۱۹ وی مثبت شده است.

 دونالد ترامپ در توئیت خود دقایقی پیش تائید کرد که نتیجه تست کووید۱۹ وی مثبت شده است.


دونالد ترامپ در توئیت خود نوشته است که؛

امشب، تست کووید۱۹ ملانیا و من مثبت از آب درآمد.

ما قرنطینه و پروسه بهبودی خود را فورا آغاز خواهیم کرد.

با یکدیگر از این موضوع عبور خواهیم کرد.

کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید می گوید برنامه پیشنهادی دموکراتها در ارتباط با لایحه کمکی جدی نیست.