گفته می شود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بوریس جانسن قرار است فردا کنفرانس مجازی در ارتباط با مذاکرات برگزیت داشته باشند.

 گفته می شود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بوریس جانسن قرار است فردا کنفرانس مجازی در ارتباط با مذاکرات برگزیت داشته باشند.


در همین راستا وزیر مسکن انگلستان جنریک می گوید:

 اکنون خیلی زود است تا بگوییم این مذاکره چه معنایی می تواند داشته باشد.

از اتحادیه اروپا می خواهیم در مذاکرات واقع بین تر باشد.

امید به حرکت سریع به سوی یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم.

همچنان موضوعات قابل توجهی وجود دارند که باید حل شوند.دونالد ترامپ در توئیت خود دقایقی پیش تائید کرد که نتیجه تست کووید۱۹ وی مثبت شده است.