فن در لِین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی.

 فن در لِین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید توافق با انگلستان خوب است اما نه به هر قیمتی.

وی افزود:

باید مذاکرات را شدت ببخشیم.

کارهای زیادی باقی مانده اند اما موضوع انصاف است.

زمینه هایی که بیشترین مشکلات را در مذاکرات ایجاد می کنند همچنان به طور کامل وجود دارند.
نایب رئیس بانک مرکزی اروپاDe Guindos: تورم ناحیه یورو پیش از آنکه در سال آینده بهبود یابد در ادامه سال ۲۰۲۰ در سطوح منفی باقی خواهد ماند.