نیویورک تایمز در گزارشی می گوید علائم ویروس در ترامپ خفیف بوده است و چیزی شبیه به علائم سرماخوردگی است.

 نیویورک تایمز در گزارشی می گوید علائم ویروس در ترامپ خفیف بوده است و چیزی شبیه به علائم سرماخوردگی است.

در این گزارش آماده است که برنامه های درمانی وی همچنان در حال بررسی هستند.شاخص NFP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد 850K بود، به عدد 661kرسید.