یک مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید رهبران اتحادیه نسبت به چشم انداز توافق برگزیت تردید دارند.

در اینجا بنویسید...

رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر می گوید: بعد از اینکه تورم مدتی طولانی زیر ۲٪ بوده قرارگرفتن آن بالای ۲٪ را برای مدتی خواهیم پذیرفت.