به گزارش فاکس بیزنس مشاوران جمهوریخواه می گویند که اکنون به طور عمده نسبت به ترامپ در انتخابات ماه نوامبر ناامید شده اند و تمرکز آنها بر حفظ سنا می باشد.

 به گزارش فاکس بیزنس مشاوران جمهوریخواه می گویند که اکنون به طور عمده نسبت به ترامپ در انتخابات ماه نوامبر ناامید شده اند و تمرکز آنها بر حفظ سنا می باشد.

اما اشاره داشتند که اوضاع می تواند خیلی زود تغییر کند.نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت میشل بارنیر می گوید اختلافات جدی همچنان پابرجا هستند.