نانسی پلوسی می گوید توافق برای کمک به کارگران ایرلاین ها حاصل شده است.

 نانسی پلوسی می گوید توافق برای کمک به کارگران ایرلاین ها حاصل شده است.

وی از ایرلاین ها می خواهد تا تعدیل شغلی را به تعویق بیندازند.

به گزارش فاکس بیزنس مشاوران جمهوریخواه می گویند که اکنون به طور عمده نسبت به ترامپ در انتخابات ماه نوامبر ناامید شده اند و تمرکز آنها بر حفظ سنا می باشد.