عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو رابرت کاپلان تاکید می کند که نرخ های بهره تا زمانیکه همه گیری به پایان نرسیده است و فدرال رزرو به اهداف خود نرسیده است باید در صفر درصد باقی بمانند که به گفته وی این ۲ تا ۵ سال طول می کشد.

 عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو رابرت کاپلان تاکید می کند که نرخ های بهره تا زمانیکه همه گیری به پایان نرسیده است و فدرال رزرو به اهداف خود نرسیده است باید در صفر درصد باقی بمانند که به گفته وی این ۲ تا ۵ سال طول می کشد.

کاپلان می خواهد تا فدرال رزرو در استفاده بیشتر ازQE به عنوان ابزار مراقب باشد.تست کووید۱۹ جو بایدن منفی اعلام شد.