رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز می گوید امروز صبح با ترامپ صحبت کرده است و آماده هستیم تا به شرایط نرمال بازگردیم.

 رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز می گوید امروز صبح با ترامپ صحبت کرده است و آماده هستیم تا به شرایط نرمال بازگردیم.

او همچنین افزود:

ترامپ با تیم پزشکی صبح دوشنبه جهت ارزیابی پیشرفت دیدار داشته است و همچنان خوشبین هستیم که وی اواخر روز دوشنبه به کاخ سفید بازگردد.بخش خدماتیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر بهتر از عدد ۴۹.۱ انتظارات به عدد ۵۰.۶ رسید.