سخنگوی دولت انگلستان بوریس جانسن می گوید: باید کار کنیم تا در سریعترین زمان ممکن و تا ۱۵ اکتبر بتوانیم به توافق برسیم.

 سخنگوی دولت انگلستان بوریس جانسن می گوید:

باید کار کنیم تا در سریعترین زمان ممکن و تا ۱۵ اکتبر بتوانیم به توافق برسیم.

اگر شکاف ها بر سر شیلات ایجاد شود در این شرایط به واقع بینی بیشتری از سوی اتحادیه اروپا نیاز داریم.ئیس بانک مرکزی آلمان وایدمن می گوید اگرچه در ابتدا بازگشت اقتصادV شکل به نظر می رسد اما اکنون فِلت شده است.