رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز همچنین می گوید: پتانسیلی برای رسیدن به توافق بر سر محرک های اقتصادی مقابله با کووید۱۹ وجود دارد.

 رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز همچنین می گوید:

 پتانسیلی برای رسیدن به توافق بر سر محرک های اقتصادی مقابله با کووید۱۹ وجود دارد.

احتمالا امروز بعد از ظهر در مورد مرخص شدن احتمالی ترامپ از بیمارستان خبردار شویم.

سخنگوی دولت انگلستان بوریس جانسن می گوید: باید کار کنیم تا در سریعترین زمان ممکن و تا ۱۵ اکتبر بتوانیم به توافق برسیم.