تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید نیز مثبت اعلام شد.

 تست کووید ۱۹ کایلی مک انانی سخنگوی کاخ سفید نیز مثبت اعلام شد.

وی می گوید پروسه قرنطینه را شروع خواهد کرد.چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو می گوید: باید جهت رسیدن به هدف تورمی ۲٪ تلاش کنیم.