تیم پزشکی دونالد ترامپ می گوید: وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای مرخص شدن ما همخوانی داشته است.

 تیم پزشکی دونالد ترامپ می گوید:

 وضعیت ترامپ با تمامی معیارهای مرخص شدن ما همخوانی داشته است.

اما به طور کامل از خطر دور نشده است.

ترامپ دوز دیگری از داروی رمدسیویر را دریافت کرده است.

هیچ گونه مشکل تنفسی ندارد.

با دگزامتازون ادامه خواهیم داد.

ترامپ طی ۷۲ ساعت گذشته تب نداشته است.

معتقدیم ترامپ به حداقل ۱۰ روز جهت ریکاوری نیاز خواهد داشت.


رویترز در اظهار نظری جالب می گوید با مرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر در ایالات متحده به دلیل کووید۱۹، دونالد ترامپ توئیت می کند که از این ویروس ترس نداشته باشید!