رزرو بانک استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. همچنین هدف نرخ بازدهی اوراق سه سال را نیز مطابق ثابت نگه داشت.

 رزرو بانک استرالیا مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت.

همچنین هدف نرخ بازدهی اوراق سه سال را نیز مطابق ثابت نگه داشت.

بانک مرکزی استرالیا بر راهنمای پیش رو تاکید می کند و اینکه نرخ ها را تازمانیکه پیشرفت به سمت اشتغال کامل و هدف تورم حاصل نشود افزایش نخواهد داد.

همچنین می گوید:

 تا زمانیکه نیاز باشد تنظیمات شدیدا انبساطی خود را حفظ خواهد کرد.

هیئت مدیره در حال بررسی هستند که چگونه تسهیل پولی بیشتر می تواند از مشاغل با بازگشایی بیشتر اقتصاد حمایت کند.

دلار استرالیا فقط کمی پایین تر از اوج چند سال گذشته قرار دارد.

فشار های قیمتی و دستمزدها خاموش باقی مانده اند.

انقباض خروجی اقتصاد در فصل دوم نسبت به اکثر کشورها کمتر بوده است.

شرایط بازار کار بهبود یافته است و بیکاری احتمالا نسبت به چیزی که قبلا انتظار می رفت به نرخ پایین برسد.

تست کووید۱۹ نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده منفی اعلام شد.