نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن: اقتصاد انگلستان برخی مشکلات مزمن و برجسته دارد.

  نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن:

اقتصاد انگلستان برخی مشکلات مزمن و برجسته دارد.

برای بازگشت به شرایط نرمال کافی نیست و ما چیزهای زیادی را از دست داده ایم.

تنها راه تضمین مقاومت اقتصاد افزایش بهره وری است.

باید نرخ رُشد را افزایش دهیم و خواهان بهبودی پویا هستیم که توسط شرکت ها هدایت می شود نه دولت.در نظرسنجی انتخاباتیCNN که پس از مناظره قبلی و ابتلای ترامپ به کووید۱۹ صورت گرفته است، جو بایدن اختلاف خود را با دونالد ترامپ به ۱۶٪ افزایش داده است.