پاول: نرخ های منفی ابزاری نیستند که به دنبال استفاده از آن باشیم.

 پاول:

نرخ های منفی ابزاری نیستند که به دنبال استفاده از آن باشیم.

اگر ریکاوری اقتصاد کُند باشد، نرخ های بهره برای مدتی طولانی تر در محدوده پایین خواهند بود.

راهنمای فدرال رزرو بر اساس خروجی است نه زمان بندی.

دونالد ترامپ در توئیت خود نوشته است که احساس خیلی خوبی دارد و به دنبال مناظره ۱۵ اکتبر در میامی است.