یک دیپلمات اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفت کافی نداشته است.

در اینجا بنویسید...

وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar می گوید مطمئن است که مقدار قابل توجهی از واکسن ایمن و موثر تا پایان سال در دسترس باشد.