رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید: به یک بسته کمکی دیگر مقابله با کووید نیاز داریم.

 رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید:

 به یک بسته کمکی دیگر مقابله با کووید نیاز داریم.

توافق جدید بر سر محرکها به نظر نمی رسد تا پیش از انتخابات حاصل شود.سخنگوی کاخ سفید می گوید ترامپ تست کووید ۱۹ خواهد داد و اگر هنوز ناقل باشد در در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد.