سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز می گوید جمهوری‌خواهان سنا هم راستا با چیزی که ترامپ در ارتباط با لایحه کمکی خواستار آن است حرکت خواهند کرد.

در اینجا بنویسید...

به گزارش اسکای نیوز نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن این هفته قصد دارد با اعلام عملیاتی جدید با هدف ایجاد حمایت از پروژه های زیربنایی چند میلیارد پوندی،انگلستان را به عنوان مقصد دلگرم کننده برای سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.