بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد.
عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید: بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد. شاید نرخ های منفی بر مارجین بانکی اثر بگذارد اما این می تواند با اثرات مثبت بر اقتصاد جبران شود.

 عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان هاسکل می‌گوید:

بانک مرکزی به طور کامل مشکلی با مناسب بودن نرخ های منفی ندارد.

شاید نرخ های منفی بر مارجین بانکی اثر بگذارد اما این می تواند با اثرات مثبت بر اقتصاد جبران شود.

معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: اندیکاتورهای با فرکانس بالا اشاره به از دست رفتن مومنتوم حرکتی می کنند.