وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید فضا و چشم انداز جهت حصول توافق وجود دارد.

 وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید فضا و چشم انداز جهت حصول توافق وجود دارد.

وی افزود امیدوار است که شکافهای موجود طی مذاکرات بسته شوند.


منبع نزدیک به دولت انگلستان می گوید با توجه به نزدیک شدن به ضرب العجل، اتحادیه اروپا از روش قدیمی استفاده کرده است و فکر می کند تاخیر انداختن مهلت نهایی در مقابل انگلستان جواب می دهد.

وزیر امورخارجه ایرلند کاونی نیز می گوید بسیاری از موضوعات برگزیت در ارتباط با شیلات برجسته هستند.

میشل بارنیر نماینده مذاکرات برگزیت اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا به تلاش خود جهت دستیابی به توافقی منصفانه با انگلستان طی روزها و هفته های آتی ادامه خواهد داد.