رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید پیش از انتخابات یک بار دیگر در ارتباط با محرک ها تلاش خواهیم کرد.

 رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید پیش از انتخابات یک بار دیگر در ارتباط با محرک ها تلاش خواهیم کرد.

بسته کمکی مقابله با کووید که هفته آینده به رای خواهد گذاشته شد تقریبا ۵۰۰ بیلیون دلار خواهد بود.


رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید باید نرخ های بهره منفی را در نظر بگیریم.