رویترز نیز پس از گزارش بلومبرگ تایید میکند که رهبران اتحادیه اروپا می گویند پیشرفت در مذاکرات تجاری برگزیت جهت رسیدن به توافق کافی نبوده است.

 رویترز نیز پس از گزارش بلومبرگ تایید میکند که رهبران اتحادیه اروپا می گویند پیشرفت در مذاکرات تجاری برگزیت جهت رسیدن به توافق کافی نبوده است.

بر اساس این گزارش رهبران اتحادیه به میشل بارنیر گفته اند که مذاکرات جهت رسیدن به توافق تا اول ژانویه ۲۰۲۱ را شدت ببخشد.رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید پیش از انتخابات یک بار دیگر در ارتباط با محرک ها تلاش خواهیم کرد.