آنگلا مرکل صدراعظم آلمان می گوید در تلاش های خود جهت رسیدن به توافق برگزیت متحد هستیم اما باید خود را برای احتمال خروجی بدون توافق آماده کنیم.

در اینجا بنویسید...

برخی منابع مرتبط با انگلستان میگویند این کشور سیگنالی را داده است که فوراً از مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد.