تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا می گوید: داده های اقتصادی قوی بودند اما شرایط نامطمئن است.

 نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا می گوید:

داده های اقتصادی قوی بودند اما شرایط نامطمئن است.

شاید یک سال دیگر زمان ببرد تا تولید ناخالص داخلی به سطوح بالای پیش از همه گیری برسد و شاید حتی زمان بیشتری نیاز باشد تا به اشتغال کامل بازگشت.

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۰.۲٪ بود به عدد۰.۴٪ رسید.