استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید همچنان در حال کار کردن بر روی یک بسته محرک جامع هستیم.

 استیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید همچنان در حال کار کردن بر روی یک بسته محرک جامع هستیم.

وی افزود نانسی پلوسی از لایحه‌ای که تنها محدود به ایرلاین ها باشد خودداری می کند.

در برخی موضوعات مذاکرات محرکها همچنان فاصله زیاد است.

پیش از انتخابات دستیابی به چیزی در ارتباط با محرکها دشوار به نظر می رسد.

ترامپ: من به دنبال تصویب اورژانسی داروی REGENERON هستم.