نزدیک به نیمی از تخت های پاریس پر شده است
نخست وزیر فرانسهCastex می گوید ۴۶% از تختهای بیمارستانهای پاریس توسط بیماران مبتلا به کووید ۱۹ پر شده است. با شروع نشست معاملاتی آمریکای شمالی شاهد ادامه سنتیمنت منفی به دلیل عدم توافق بر سر محرک های اقتصادی در ایالات متحده( که امروز مجدد استیو منوچن و نانسی پلوسی گفتگو می کنند) و همچنین افزایش موارد کووید۱۹ در ناحیه یورو هستیم. در ادامه در ساعت ۱۶ به وقت تهران داده مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده منتشر خواهد شد.

نخست وزیر فرانسهCastex می گوید ۴۶% از تختهای بیمارستانهای پاریس توسط بیماران مبتلا به کووید ۱۹ پر شده است.


با شروع نشست معاملاتی آمریکای شمالی شاهد ادامه سنتیمنت منفی به دلیل عدم توافق بر سر محرک های اقتصادی در ایالات متحده( که امروز مجدد استیو منوچن و نانسی پلوسی گفتگو می کنند) و همچنین افزایش موارد کووید۱۹ در ناحیه یورو هستیم.

در ادامه در ساعت ۱۶ به وقت تهران داده مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده منتشر خواهد شد.

برگزیده‌ای از نظرات استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مصاحبه با CNBC: رئیس جمهور ترامپ مصمم است تا بر روی یک توافق محرک اقتصادی بزرگتر کار کند.