رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: تورم اصلی احتمالاً طی چند ماه آتی قبل از اینکه در اوایل سال جدید مثبت شود در سطوح منفی باقی می ماند.

 رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

تورم اصلی احتمالاً طی چند ماه آتی قبل از اینکه در اوایل سال جدید مثبت شود در سطوح منفی باقی می ماند.

آماده هستیم تا در صورت لزوم تمامی اقدامات را تنظیم کنیم.


سناتور مک کانل می گوید چیزی که در نظر خواهد گرفت نیم تریلیون دلار بسته ای با ارزش بالا و هدفمند می باشد که این نیز پول زیادی است.