سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده به دموکرات ها گفته است که محرک کمکی این حزب تا ژانویه منتظر نخواهد ماند.

 سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده به دموکرات ها گفته است که محرک کمکی این حزب تا ژانویه منتظر نخواهد ماند.

وی افزود مجلس نمایندگان اگر توافقی حاصل نشود خود پاسخگوی نیاز خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: تورم اصلی احتمالاً طی چند ماه آتی قبل از اینکه در اوایل سال جدید مثبت شود در سطوح منفی باقی می ماند.