وزیر امور خارجه انگلستان دومینیک راب می گوید به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم.

 وزیر امور خارجه انگلستان دومینیک راب می گوید به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم.

اما انگلستان نمی تواند مصالحه کامل داشته باشد و توافق به طرف مقابل نیز بستگی دارد.

سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده به دموکرات ها گفته است که محرک کمکی این حزب تا ژانویه منتظر نخواهد ماند.